Gustave Henri Singier, født i Belgia, fransk maler. Mottok tidlig inntrykk fra Henri Matisse, Pierre Bonnard og Paul Klee og utviklet snart et abstrakt formspråk. Hans komposisjoner er gjerne todimensjonale av karakter, med en frisk og spillende koloritt i de fasettaktige geometriske flater. Singier har også laget grafikk, illustrasjoner, tapisserier og glassmalerier. Han er representert i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo med to malerier.