Gustav von Schmoller, tysk sosialøkonom og historiker, professor i Halle 1864–72, i Strasbourg 1872–82 og i Berlin 1882–1913. Han er den fremste representant for den historiske skole i tysk sosialøkonomi. Utgav bl.a. fra 1871 tidsskriftet som ble kjent som Schmollers Jahrbuch. Hans nasjonaløkonomiske hovedverk er Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre (2 bd., 1900–04).