Gustav Trolle-Bonde, 1773–1855, hoffmann og mesén, sønnesønn av G. Bonde d.y., 1823 øverste kammerjunker. Som besitter av Trolleholm i Skåne bar han navnet Trolle i tillegg til sitt eget. Ivrig kunstvenn, som på Säfstaholm i Södermanland skapte rike bok- og kunstsamlinger og støttet vitenskap og kunst.