Gustav Robert Kirchhoff, tysk fysiker, professor ved universitetet i Breslau (nåværende Wrocław) 1850, i Heidelberg 1854, i Berlin 1875. Kirchhoff var matematisk fysiker og en av grunnleggerne av den matematiske eller teoretiske fysikk. Han fant lovene for fordeling av elektrisk strøm i forgrenede ledere, Kirchhoffs 1. og 2. lov, og behandlet problemet om den elektriske strømmen i ledere som ikke er sylindriske. Videre bearbeidet han A. J. Freesels lysbøyningsteori og gjorde den om til en eksakt matematisk teori, et arbeid som ble ført videre av A. Sommerfeld. Han behandlet den mekaniske varmeteorien og varmeledningen. Sammen med R. W. Bunsen oppdaget han spektralanalysen. Oppdagelsen førte ham til den berømte lov at stoffenes utstrålingsevne og absorpsjonsevne for samme slags stråling er proporsjonale, den såkalte Kirchhoffs strålingslov.