Gustav Rasmussen, dansk diplomat. Legasjonsråd i London 1939. I 1942 sluttet han seg til Det danske Råd i den britiske hovedstad. 1945–50 var han utenriksminister (partiløs). Han førte en sterkt vestorientert utenrikspolitikk og spilte en ledende rolle ved Danmarks inntreden i NATO 1949. Ambassadør i Roma fra 1951.