Gustav Natvig-Pedersen, født i Stavanger, norsk politiker (A), cand.philol. 1946–62 rektor ved St. Svithuns skole i Stavanger. Han kom med i bystyret 1923, ble to år senere formann i Stavanger arbeiderparti og representerte Rogaland i Stortinget 1937–53. Fra 1946 var han Stortingets visepresident, 1949–53 stortingspresident. Som skolemann var han en av drivkreftene bak rettskrivningen av 1938 og for en tilnærming mellom de to målformer. Han utgav bl.a. Fra Karl Marx til Ramsay MacDonald (1931).