Gustav Gierløff Klem, født i Porsgrunn, norsk skogbruksforsker. Dr.agric. 1937. Forsøksleder ved Det norske skogforsøksvesen fra 1937. Professor ved Norsk institutt for skogforskning fra 1951. Klem utførte et grunnleggende forsøksarbeid om treteknologi og norsk trevirkes kvalitet. Var med og startet tidsskriftet Norsk Skogbruk og Norsk Treteknisk Institutt.