Gustav, svensk prins, hertug av Uppland, sønn av Oscar 1. Gustav var meget musikalsk og ble mest kjent som komponist, ble kalt «Sångarprinsen». Han gikk i piano- og komposisjonslære hos A. F. Lindblad og fullførte i sitt unge liv ca. 50 komposisjoner, mest kjent er sangen Sjungom studentens lyckliga dag! En samlet utgave av hans sanger kom 1853. Han døde under et opphold i Oslo.