Gustaf Wilhelm Gumaelius, svensk forfatter, politiker og prest, medlem av Götiska förbundet. Gumaelius, som var sterkt påvirket av den romantiske bevegelse blant Uppsala-studentene, medvirket i fosforistenes tidsskrifter og redigerte et av dem, Svea, 1818–23. I 1828 utgav han første del av en historisk roman, Thord Bonde, der han etterligner Walter Scott. Han utgav også diktsyklusen Engelbrekt (1858). Som riksdagsmann 1840–69 tilhørte han den liberale opposisjon.