Gustaf Munch-Petersen, dansk forfatter. Introduserte modernismen i Danmark, men fikk først betydning for det modernistiske gjennombrudd etter den annen verdenskrig. Debuterte med samlingen det nøgne menneske (1932), et intenst oppgjør med borgerlig konvensjon. I samlingene det underste land (1933) og mod jerusalem (1934) kan man ane hans nære samarbeid med surrealistiske billedkunstnere. I Nitten Digte (1937) avløser et konkret billedspråk det surrealistiske. Utgav også den selvbiografiske romanen simon begynder (1933). Han døde som frivillig i kampen mot fascistene i Spania.