Gustaf Abraham Silverstolpe, svensk publisist. Sammen med Benjamin Höijer introduserte han nyere europeisk litteratur, spesielt tysk nyhumanisme og kantianisme, i sitt tidsskrift Litteratur-Tidning (1795–97). Førromantiske ideer ble utviklet videre i hans Journal för Svensk Litteratur (1797–1812), som var fryktet for sin strenge kritikk.