Gustaf, svenske konger og prinser, se Gustav. Ved den svenske rettskrivningsreform av 1906 ble det bestemt at skriveformen Gustaf skulle avløses av Gustav i samsvar med uttalen. Reformen skulle også gjelde egennavn. Kongenavnet skrives fortsatt med f, men det er praksis å skrive avdøde monarkers navn med v.