Gustaaf Wappers, belgisk maler, ledet akademiet i Antwerpen 1840–55, mottok inntrykk av Rubens. Blant hans store historiske komposisjoner kan nevnes Borgermester van der Werffs heltedød i Leiden 1576 og Karl 1 på vei til skafottet.