Gunno Eurelius Dahlstierna, svensk forfatter og embetsmann. Hans store sørgedikt om Karl 11, Kunga Skald (1698), foregriper på tross av all barokk retorikk en senere tids hjemstavnsfølelse og pastoral patriotisme. I sitt andre store verk, Giöta Kiämpa-Wisa om Kåningen å Herr Pädar (1701), en seierssang om Karl 12s seier ved Narva, er uttrykksmåten dominert av enkel folkelighet i skillingstrykkets form.