Gunnar Viken, norsk politiker (H), gårdbruker. Tidligere medlem i Nord-Trøndelag fylkeslandbruksstyre. Leder i Nord-Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe 2003-07, medlem i Nord-Trøndelag Høyres arbeidsutvalg. Medlem av Mosvik kommunestyre og Nord-Trøndelags fylkesordfører fra 2007.