Gunnar Sträng, svensk politiker (sosialdemokrat). Formann for jordbruksarbeiderforbundet 1938–45. I 1945 trådte han inn i Per Albin Hanssons sosialdemokratiske regjering som konsultativ statsråd og fortsatte senere uten avbrudd i regjeringen som forsyningsminister 1947–48, landbruksminister 1948–51, sosialminister 1951–55 og finansminister 1955–76. I sosialdepartementet førte han sin forgjenger Gustav Möllers velferdspolitikk videre, bl.a. med en utbygging av folkepensjonsordningen og en lov om tvungen allmenn syketrygd. Men særlig ble han kjent som finansminister gjennom 21 år, ikke minst på grunn av sin selvstendige finanspolitikk. I 1959 tvang han således igjennom et riksdagsvedtak om omsetningsskatt. Medlem av Riksdagen 1946–81.