Gunnar Rugstad, født i Gjerpen, norsk musikkforsker og trombonist. Utdannet ved Musikkonservatoriet i Oslo og Universitetet i Oslo. Magistergrad i musikkvitenskap 1953, dr.philos. 1977 med avhandlingen Christian Sinding: En biografisk og stilistisk studie. Leder for musikkseksjonen i NRK Fjernsynet 1974–88.