Gunnar Norström, finsk fysiker. Dr.philos. 1909 ved Universitetet i Helsinki, dosent 1910–18, professor ved Tekniska Högskolan i Helsinki 1918–23. Nordström fremla i 1913 en ny gravitasjonsteori og i 1914 en forent teori for elektromagnetisme og gravitasjon ved å innføre en ny romlig dimensjon, og så anvende en gravitasjonsteori på det femdimensjonale tidrommet. Dette var ideer som senere ble utviklet av den tyske fysikeren Theodor Kaluza og den svenske fysikeren Oskar Klein. Han gav senere bidrag til utviklingen av Einsteins teori, og gjorde også viktige arbeider innenfor elektrisitetslæren.