Gunnar Nilsson, svensk billedhugger, elev av Charles Despiau 1928–30 og siden var han hovedsakelig bosatt i Paris. Han modellerte barn og ungpikeakter samt portretter i en forfinet, klassisk enkel stil; en av hans kvinnebyster er i Nasjopnalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo. En fontene av ham finnes i Karlskrona (1957–60).