Gunnar Hedlund, svensk politiker (C); skogeier og jurist. I 1924 sluttet han seg til Bondeförbundet (Centerpartiet) og representerte det i Riksdagens annetkammer 1942–71. Partiformann 1949–71. Hedlund hadde en bestemmende innflytelse på dannelsen av koalisjonsregjeringen mellom Bondeförbundet og sosialdemokratene 1951 og var selv innenriksminister 1951–57. Senere innehadde han en lederstilling innenfor opposisjonen med front både mot sosialdemokratene og mot Högern, men i nært samarbeid med Folkpartiet. Hedlund var en dyktig agitator og parlamentariker, og hadde trolig meget av æren for at tilslutningen til hans parti økte, og for at det vant frem også i byene. Hedlund trakk seg tilbake fra politikken 1971.