Gunnar Breivik, norsk idrettssosiolog. Amanuensis ved Norges idrettshøgskole med hovedansvar for friluftsliv 1975–85, professor i samfunnsvitenskapelige fag sst. fra 1985 med særlig ansvar for utvikling av idrettens filosofi og etikk, vitenskapsteori og idrettssosiologi. Rektor ved Norges idrettshøgskole fra 1999.