Gulltopp, lite petroleumsfunn i Nordsjøen, vest for Gullfaksfeltet. Funnet 23/10-47 Gulltopp ble påvist 2002. Operatør er Statoil ASA. Produksjonsstart var i 2008, og produksjonen skjer gjennom en langtrekkende brønn fra plattformen Gullfaks A. Funnet ble i 2004 inkludert i feltet Gullfaks Sør.