Guinevra, Ginevra, kong Arthurs dronning i middelalderens franske og engelske versjoner av Arthur-legenden. Hun ble særlig kjent for sitt kjærlighetsforhold til ridderen Lancelot, hovedtemaet i middelalderromanen Lancelot du Lac. Hun avslutter sitt liv som nonne.