Guineastrømmen, en østlig fortsettelse av Den ekvatoriale motstrøm (se Det ekvatoriale strømsystem). Dens posisjon, utstrekning og styrke varierer utpreget med årstidene; den er sterkest og mest utbredt om sommeren. Guineastrømmen går inn i Guineabukta fra vest mot øst, men holder seg alltid nord for ekvator; dens sørgrense kan i Guineabukta settes til 3° n.br. Strømmen kan stedvis komme opp i et par knop, og dens dybde varierer fra 100 til 150 m.