Guillaume de L'Hospital, fransk matematiker, elev av Johann Bernoulli. Han skrev den første lærebok i differensial- og integralregning Analyse des infiniment petits (1696). Denne ble meget populær, oversatt til flere språk og bidrog vesentlig til den raske utbredelse av infinitesimalregningen på kontinentet. Her angis blant annet regelen til bestemmelse av grenseverdien for en brøk i et punkt hvor både telleren og nevneren har grenseverdien null, en regel som bærer l'Hospitals navn.