Guillén de Castro, født i Valencia, spansk dramatiker. Han var venn av Lope de Vega og skrev innenfor samme dramatradisjon. Av de 43 dramaer som er tilskrevet Castro, er sannsynligvis ca. 30 ekte. Hans største innsats er dramatiseringen av gamle spanske romanser. Mest kjent er hans Las mocedades del Cid (ca. 1612), bygd over romanser om Cids ungdomsbedrifter, som er den direkte kilde til Corneilles Le Cid. Han dramatiserte noen av Cervantes' noveller (El curioso impertinente, La fuerza de la sangre) og en episode fra Don Quijote. Andre stykker er El conde Alarcos og den intense tragedien Dido y Eneas.