Guildford Four, betegnelse på fire personer som ble offer for en rettsskandale i Storbritannia. Etter en serie IRA-bomber i 1974 ble tre irske menn og en engelsk kvinne arrestert og dømt for bombeeksplosjonene på puber i Guildford og Woolwich. De fire tilstod i strenge politiavhør, men erklærte seg ikke skyldige i rettssaken. I 1977 tilstod andre IRA-sabotører at de stod bak attentatet, uten at de fire fikk sin sak gjenopptatt. Men i 1987 ble det satt i gang ny etterforskning, der det bl.a. kom frem at bevisene mot de fire var fabrikkert og at tilståelsene var presset frem i neddopet tilstand. De fire ble alle løslatt 1989. Senere er de tilkjent erstatning. Saken vakte voldsom oppsikt i Storbritannia og resten av verden, og er også tema for Jim Sheridans film In the Name of the Father (I fars navn, 1993).