Guido Piovene, italiensk forfatter og journalist; vakte oppsikt med brevromanen Lettere di una novizia (1941), der han la vekt på det inkonsekvente og mangetydige i personligheten. Pietà contro pietà (1946) er den mest direkte politisk engasjerte av hans romaner. Hans essayer og reiseskildringer ble publisert i aviser og tidsskrifter, og kom også i bokform; i La coda di paglia (1962) gir han en klarsynt analyse av seg selv som fordums fascist. Andre romaner er Le Furie (1963) og Le stelle fredde (1970).