Guido Cavalcanti, italiensk dikter, en fortrolig venn av Dante, og etter ham den betydeligste dikter av den florentinske skolen (dolce stil nuovo). I Donna me prega, som kan kalles et dikterisk manifest, er kjærligheten beskrevet som en følelsesmessig og ikke en rasjonell lidenskap, og som en indre opplevelse uten tid og rom. Pessimismen er påfallende; kjærligheten er en grusom kraft som fører til angst, smerte og lidelse. Kristen Gundelach har oversatt en canzone av Cavalcanti i Kjærlighetens lyre (1928) og en sonett i Fra Dante til d'Annunzio (1943).