Guido Adler, østerriksk musikkforsker. En av grunnleggerne av den moderne musikkvitenskap, med inndelingen i «historisk» og «systematisk» musikkvitenskap.