Guggenheim, amerikansk familie av sveitsisk ætt. Meyer Guggenheim (1828–1905) innvandret 1847 til USA fra Sveits og skapte seg en formue på gruvevirksomhet. Hans sønner var bl.a. industrilederne Daniel Guggenheim (1856–1930) og Solomon R. Guggenheim (1861–1949); kunstsamleren Peggy Guggenheim (1898–1979) var hans sønnedatter. Familiens medlemmer har innstiftet en rekke fond og legater og har ytet betydelige bidrag innen kunstformidling; se Guggenheim Museum.