Gudleik, mannsnavn, dannet av norrønt guð eller goð, 'guder', og leikr, 'lek, noe som gleder'. Varianter: Gullik, Gudlak, Gulleik og Gullak.