Gudbrand, mannsnavn, dannet av norrønt guð eller goð, 'guder', og brandr, 'brann, sverd'. Navnet er også skrevet Gulbrand. Navnedag 5. mai.