Gudbjørn, mannsnavn, dannet av norrønt guð eller goð, 'guder', og dyrenavnet 'bjørn'.