Grossalmerode, by i Tyskland, Hessen, ved Deutsche Märchenstrasse, 25 km øst for Kassel. Byrettigheter 1775. Tidligere sentrum for industriglass og -keramikk; glass- og keramikkmuseum. I dag industrikeramikk, metall- og treforedling; turisme. Vakker natur i omgivelsene.