Tidligere sølvmynt preget fra ca. 1300 som etterligning av den franske gros tournois. I middelalderen var Groschen = 12 Pfennig, i nyere tid = ½4 Taler (Thaler).