Grosch-medaljen, norsk arkitekturpris som blir utdelt annet hvert år av Chr. H. Grosch-selskapet, stiftet i 2000. Selskapet har som oppgave å skape økt forståelse for de kvaliteter man finner i bygninger tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch. Selskapet er opptatt av at disse byggverkene tas forsvarlig vare på, men ønsker samtidig å stimulere til den samme høye kvalitet i dagens arkitektur som den man finner i bygninger tegnet av Grosch. Den første medaljen ble tildelt Sverre Fehn i 2001 i forbindelse med markeringen av 200-årsdagen for Chr. H. Grosch's fødsel.