Gronau, by i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, 10 km øst for Enschede, ved grensen til Nederland; 46 500 innb. (2007). Jernbaneknutepunkt. Tekstil-, plast-, metall- og elektroindustri, anlegg for anriking av uran.