Grobianismus, type tysk folkelig litteratur som florerte på 1400- og 1500-tallet. Den behandlet helst det moralske forfall.