Gro Elisabeth Paulsen, født i Rygge i Østfold (1953), lektor, cand.philol. med fagene nordisk, tysk, religionshistorie, psykologi. Paulsen var leder i Norsk Lektorlag fra 2003 til 2015 og har bred praksis fra videregående opplæring (Raufoss og Gjøvik) siden 1979.