Griqualand East, i KwaZulu-Natal, i bakkelandet under Drakensberg, sørøst for Lesotho. Befolkningen lever av fedrift og dyrking av mais og durra. Britisk 1875. Tidligere del av Kapp-provinsen, fra 1976 delt mellom Natal og Transkei, fra 1994 del av KwaZulu-Natal.