Grip, utdødd svensk uradelsslekt som er kjent siden slutten av 1200-tallet. Slektens første kjente mann var ridder Tomas Jonsson (død etter 1299), og hans sønn Jon Tomasson (død 1331/34) var den første som førte slektens våpen, et griffhode. Jon Tomasson var far til drottseten Bo Jonsson Grip (død 1386), som var Sveriges største godseier og dessuten hadde det meste av landet i len. Slekten eide bl.a. borgen Gripsholm på sørsiden av Mälaren (Gripsholm slott). Bo Jonssons sønnedatter ble gift med Nils Erengisleson av Hammerstaætten, og deres sønn Bo Nilsson (død ca. 1463) tok morsslektens våpen. Hans sønnesønn riksråd Birger Nilsson (død 1565) var gift med en søsterdatter av kong Gustav Vasa, og fikk friherretittel 1561. Han var far til friherre Nils Grip (1535–1592/94), som ble slektens siste mann, og friherre Moritz Grip (1547–91). Fra slekten Grip stammer i kvinnelinjen en slekt som 1562 fikk navnet Grip, endret til Gyllengrip 1647.