Grindsted Å er en elv i Vestjylland i Danmark med utløp fra Vandel Bæk øst for Billund, rennende gjennom Grindsted Hedeslette. Elven er yngleplass for havørret. Der elven møter Varde Å dannes Ansager Å. Fra Morsbøl bro kan den padles ut til Ho Bugt.