Grimstad er administrasjonssenter i Grimstad kommune, Aust-Agder. Tettstedet, som ligger på vestsiden av Groosefjorden, er et viktig handels- og servicesenter. Tettstedet har avdelinger av Universitetet i Agder.