Grigorij Konstantinovitsj Ordzjonikidze, sovjetisk (georgier) politiker, partimedlem fra 1903. Ordzjonikidze var en av organisatorene i Den røde hær under borgerkrigen, deretter aktiv i Kaukasia. 1926–30 kandidatmedlem og 1930–37 medlem av politbyrået. Fra 1926 var han blant annet folkekommissær for arbeider- og bondeinspeksjonen, visestatsminister og folkekommissær for tungindustrien. Ordzjonikidze var en av Stalins nærmeste venner. Han begikk selvmord i 1937.