Grigore Ureche, rumensk historieskriver; forfatter av det første kjente historieverk på rumensk, en krønike om fyrstedømmet Moldova i perioden fra 1359 til 1595, skrevet i 1640-årene. Ureche er den første som hevder at rumensk skriver seg fra latin og at alle rumenere kulturelt utgjør en enhet. Krøniken regnes også som det første verk på rumensk som har kunstneriske kvaliteter, bl.a. gjennom sine fyrsteportretter.