Grevensvængefunnet, funn gjort på 1700-tallet nær Næstved i Danmark; består av flere bronsefigurer fra yngre bronsealder. Deler av funnet, en knelende mann med hjelm på hodet og en kvinnelig akrobat som bøyer seg bakover, finnes på Nationalmuseet i København. Fire figurer er imidlertid gått tapt. Fra flere tegninger vet man at funnet opprinnelig omfattet tre like akrobatfigurer, to knelende menn og en stående kvinne. Muligens har bronsefigurene tilhørt en kultmodell av en bronsealderbåt. En slik tolkning sannsynliggjøres både av helleristninger og av billedfremstillinger på metallsaker fra yngre bronsealder.