Gretna Green, landsby i Storbritannia, Skottland, Dumfriesshire, på grensen til England. Inntil 1856 var Gretna Green et flittig brukt tilfluktssted for engelske par som ville gifte seg, men som ikke kunne få det samtykke som var nødvendig i England. Fra 1857 ble det krevd at en av partene skulle ha oppholdt seg i Skottland i 21 dager. Fredsdommeren, som foretok vielsene, var lenge en smed, og vielsene foregikk i en smie. Helt til 1939 forekom slike vielser. Smien ble i juni 1940 stengt, for senere å bli museum.