Gresvatnet, sørsamisk Graesiejaevrie, vann i Bjerkavassdraget, Hemnes kommune, Nordland, like nordøst for Okstindan; 19,6 km² hvorav 4,4 km² ligger i Sverige. Gresvatnet er øverste magasin for Bjerka kraftverk og er regulert mellom 598 og 582 moh.