Greifen, pommersk hertughus, med navn etter slektens våpendyr, en griff, som var i bruk fra 1214. Slekten var opprinnelig et vestslavisk fyrstehus, hvis første kjente mann var fyrst Swantibor (død 1107). Hans etterkommer var fyrst Wratisław 1, som regjerte 1134–48. Etter at landet ble kristnet fra 1124, ble slekten hurtig fortysket. Pommern ble et hertugdømme 1170, men hertugene stod under Brandenburgs lensoverhøyhet. Hertug Wratisław 7 (død 1394) var gift med dronning Margretes søsterdatter, og deres sønn Bogisław (1382–1459) ble konge av Norge 1389, i Sverige og Danmark 1396, se Erik av Pommern. Under hertug Bogisław 10 (1454–1523) oppgav Brandenburg sin overhøyhet 1493, og Pommern ble anerkjent som et riksumiddelbart len 1529. 1532 ble Pommern delt i to hertugdømmer, Stettin og Wollgast. Bogisław 10s datter Sofie (1498–1568) ble gift med den dansk-norske konge Frederik 1. Hertughuset døde ut med Bogisław 14 (død 1637), og landet ble delt mellom Sverige og Brandenburg.